kppzp logo
   Polski Zwi您ek P造wacki   |   Polski Komitet Olimpijski   |   Minsterstwo Sportu RP   |   FINA   |   LEN  
pzp logo
Komunikaty Aktualne  |  Wszystkie  |  Archiwum
Karta sztywna zawodnika - tok post瘼owania
Krak闚   25.06.2007

W celu ujednolicenia obowi您kowej rejestracji zawodników w poszczególnych okr璕ach wspólnie z panem Krzysztofem Ruci雟kim opracowali鄉y wzór karty sztywnej zawodnika oraz tok post瘼owania w trakcie rejestracji. Na pro軸 klubu / okr璕u wzór karty oraz schemat post瘼owania podczas rejestracji b璠zie przes豉ny drog elektroniczn.


Zasady post瘼owania podczas rejestracji zawodnika

obowi您uj od 01.01.1964

 1. Rodzaje oznacze zawodnika
  1. Numer rejestracyjny — nadawany przez OZP ka盥emu zawodnikowi, który zaczyna p造wanie
   na terenie w豉軼iwego OZP
  2. Numer licencji — nadawany przez Komisj P造wania PZP (KP PZP) zawodnikom od 10 roku 篡cia
   (obowi您kowy podczas startów w imprezach centralnych)
 2. Tok post瘼owania przy nadawaniu numeru licencji przez OZP
  1. Rejestracja zawodnika
   1. klub zawodnika lub zawodnik wype軟ia pola I, II i III Karty sztywnej
   2. zawodnik podpisuje pola I, II i III Karty sztywnej
   3. klub zawodnika podpisuje i stempluje pola I, II i III Karty sztywnej
   4. klub zawodnika przesy豉 wszystkie cz窷ci Karty sztywnej do OZP
   5. OZP nadaje unikatowy nr rejestracyjny zawodnikowi i wpisuje we wszystkie cz窷ci Karty sztywnej.
    OZP prowadzi ksi捫k rejestracyjn w formie pisemnej lub elektronicznej
   6. OZP potwierdza nadanie numeru rejestrowego, po przez wpisanie daty nadania tego numeru
    oraz opiecz皻owanie okr庵豉 piecz徠k OZP
   7. kompetencje OZP:
    1. cz窷 I i II pozostaje w OZP
    2. nie przeci皻 cz窷 III i IV przekazuje do klubu
  2. Zwolnienie / skre郵enie zawodnika
   1. klub zawodnika wype軟ia cz窷 IV Karty sztywnej
   2. klub zawodnika podpisuje i stempluje cz窷 IV Karty sztywnej
   3. klub zawodnika wysy豉 cz窷 IV Karty sztywnej do OZP
   4. Skre郵enie zawodnika:
    1. OZP informuje e-mailem KP PZP o skre郵eniu zawodnika
   5. Zwolnienie zawodnika:
    1. OZP wysy豉 now Kart sztywn do nowego klubu i dalszy tok post瘼owania jak w pkt II.1
    2. OZP informuje e-mailem KP PZP o zmianie barw klubowych przez zawodnika
  3. Cz窷 III i IV Karty sztywnej
   1. Klub przechowuje obie cz窷ci nieroz陰cznie i zabiera je na wszystkie zawody.
    Brak karty sztywnej podczas zawodów mo瞠 skutkowa niedopuszczeniem zawodnika do startu
 3. Tok post瘼owania przy nadawaniu numeru licencji przez Komisj P造wania PZP
  1. Rejestracja zawodnika
   1. klub zawodnika wyst瘼uje drog e-mailow do Komisji P造wania PZP (komisja@kppzp.pl)
    z pro軸 o nadanie numeru licencji zawodnikowi
   2. Komisja P造wania PZP nadaje unikatowy numer licencji i przesy豉 go e-mailem do klubu oraz OZP
   3. klub i OZP wpisuje nadany numer licencji na Kart sztywn zawodnika
  2. Zwolnienie / skre郵enie zawodnika
   1. Skre郵enie zawodnika:
    1. OZP informuje e-mailem Komisja P造wania PZP o skre郵eniu zawodnika.
   2. Zwolnienie zawodnika:
    1. OZP informuje e-mailem Komisja P造wania PZP o zmianie barw klubowych przez zawodnika
    2. Nowy klub zawodnika wyst瘼uje drog e-mailow do Komisji P造wania PZP
     (komisja@kppzp.pl) z pro軸 o nadanie nowego numeru licencji zawodnikowi
    3. Komisja P造wania PZP nadaje unikatowy nowy numer licencji i przesy豉 go do klubu oraz OZP
    4. klub i OZP wpisuje nowy nadany numer licencji na now Kart sztywn zawodnika


Kazimierz Pieczora